Geconsolideerde cijfers (in EUR mio)

GECONSOLIDEERDE CIJFERS (in EUR mio)

  201220112010 (restated)(3)20102009
Omzet 35,427 35,585 33,324 33,324 34,387
Bedrijfscashflow (REBITDA)(1) 5,858 7,532 7,321 7,321 6,765
Bedrijfsresultaat (EBIT) 1,153 1,871 2,883 3,074 3,108
Financiële resultaten -0,520 -0,658 -0,597 -0,740 -1,013
Uitzonderlijke resultaten 0,000 0,000 0,000 -0,048 -0,760
Resultaat vóór belastingen(1) 0,633 1,212 2,285 2,285 1,245
Belastingen -0,523 -0,651 -0,862 -0,862 -0,673
Goodwillafschrijvingen -2,474 -1,924 -1,509 -1,509 -2,016
Netto resultaat na belastingen 0,110 0,562 1,424 1,424 0,572
Netto cashflow 4,815 6,223 5,862 5,671 4,319
Kapitalisatie per 31 december 18,928 20,771 21,336 21,336 20,755
Eigen vermogen 22,640 24,581 25,383 25,383 25,161
Netto schuld 9,749 11,234 8,763 8,763 9,387
Bedrijfswaarde (EV) 28,677 32,005 30,099 30,099 30,142

(1) resultaat voor afschrijvingen waardeverminderingen, interesten van de schuldenlast, belastingen en zonder herstructureringen ( ontslagen en herstructurering voor -760 K€ in 2009). Vanaf 2010 : voor niet-recurentes kosten en na verminderind stromen op activa.
(2) Netto cash Flow =REBITDA-Financiële Resultaten- uitzonderlijke résultaten-belastingen
(3) Andere financiële kosten ten bedrage van 131 k € in 2010 zijn geclassificeerd als operationele kosten. De resultaten op de verkoop van activa en andere niet-operationele - € 48 K zijn geherclassificeerd als operationele en financiële resultaten

OPSPLITSING VAN DE OMZET PER MARKT (royalties niet inbegrepen)

  2012201120102009
Frankrijk 67,14% 64,51% 60,98% 61,3%
Benelux 27,89% 30,22% 33,01% 32,2%
Rest van de wereld 4,97% 5,27% 6,01% 6,5%

CIJFERS PER AANDEEL EN FINANCIËLE RATIOS (in EUR)

  2012201120102009
Eigen vermogen per aandeel 13,636 14,805 15,288 15,570
Bedrijswaarde per aandeel 17,272 19,276 18,128 18,653
Bedrijfscashflow per aandeel  3,516 4,521 4,394 4,186
Netto resultaat per aandeel 0,066 0,338 0,858 0,354
Netto cashfow per aandeel 2,900 3,748 3,416 2,673
Koers/winstverhouding (PER) x 172,07 -x 36,96 x 14,98 x 36,32
Kapitalisatie op Eigen vermogen 83,6% 84,5% 84,1% 82,5%
Kapitalisatie op EBITDA x 3,23 x 2,76 x 2,91 x 3,07
Bedrijfwaarde op EBITDA x 4,90 x 4,25 x 4,11 x 4,46

AANTAL AANDELEN

  2012201120102009
Uitgegeven aandelen 1.660.360 1.660.360 1.660.360 1.660.360
Toegekende warrants 0 0 0 0
  0 0 0 0
Totaal 1.660.360 1.660.360 1.660.360 1.660.360

KAPITALISATIE (in EUR)

2007 31.899.050
2008 19.924.320
2009 20.754.500
2010 21.335.626
2011 20.771.104
2012 18.928.104

AANDEELHOUDERSCHAP (in 2012)

(aantal aandelen) 
Syntegra Capital Fund I, LP 500.844 30,2%
Electra Partner 179.193 10,8%
Quaerocq SCRL 200.036 12,0%
Banque Degroof 86.000 5,2%
Publiek 694.287 41,8%

source : déclarations de transparence reçues par la société

Syntegra Capital Fund I, LP est un fonds de "private equity" basé à Londres
Electra Partners est un fonds d'investissement de droit français, filiale d'Electra Investment Trust
Quaerocq SCRL est une société d'investissement de droit belge

 

NOTERING

Euronext Bruxelles
Eerste contantmarkt, double fixing
1.660.360 issued shares
Code : BE 000 375 2665
Code Euronext : FOU

Het Fountain aandeel werd op de Eerste Brusselse markt gebracht in april 1999.

DIVIDENDBELEID (in EUR)

  201220112010
Bruto dividend 0,00 0,88 0,88
Netto dividend 0,00 0,66 0,66
Totaal bruto dividend 0 1.461.117 1.461.117
Totaal bruto dividend op EBITDA 0,00% 19,96% 21,60%
Kapitaalvermindering      

FINANCIËLE AGENDA

Kwartaal informatie - 1ste kwartaal 2013 30 april 2013
Gewone Algemene Vergadering 2013 27 mei 2013 om 10:00
Bekendmaking halfjaarlijkse resultaten 2013 31 augustus 2013
Kwartaal informatie - 1ste kwartaal 2013 31 oktober 2013
Bekendmaking jaarresultaten 2013 half maart 2014
Gewone Algemene Vergadering 2014 27 mei 2014

© Fountain Group | Sitemap | Disclaimer | Privacy Charter | Intranet | Fountain Group | Links

Wanneer u verder surft op deze site, aanvaardt u het gebruik van persoonsgegevens voor statistische informatiedoeleinden betreffende het surfgedrag. Voor meer informatie Ik aanvaard