Agenda

Woensdag 30 september 2015 Halfjaar informaties per 30 juni 2015
Eind maart 2016 Persbericht over jaarlijks resultaten 2015
Vrijdag 28 april, 2017 Publicatie van geconsolideerde en statutaire jaarrekeningen 2016
Maandag 29 MAI 2017 Gewone algemene vergadering
Einde september 2017 Halfjaar informaties per 30 juni 2017
Eind maart 2018 Persbericht over jaarlijks resultaten 2017

© Fountain Group | Sitemap | Disclaimer | Intranet | Fountain Group | Links